Zenginleştirilmiş Eğitim Programı

ZEP Nedir?

Zenginleştirme; öğrenciler için mevcut müfredata ilave olarak içerikleri, süreci, ders ürünlerini daha anlamlı ve zorlu olacak şekilde geliştirmek ya da mevcut müfredatı takip ettiklerinde kazanamayacakları yeni beceriler geliştirmektir.

Öğrenci tarafından programdaki daha önce başarılmış çalışmaları elimine ederek veya öğrencinin kendi hızında öğrenmesini sağlayarak, kazanılan zamanın uygun zenginleştirme ve/veya hızlandırma etkinlikleri için kullanılmasının sağlanmasıdır.

Zenginleştirme’de Amaç

- Temel becerileri kazanmada maksimum başarı
- Mevcut müfredat dışında kaynak ve içerik
- Öğrencilerimizin çok çeşitli çalışma alanlarına maruz kalması
- Öğrenci tarafından seçilmiş içerik
- Yüksek içerik karmaşıklığı
- Üretici düşünme ve problem çözme
- Üst düzey düşünme ve araştırma becerileri
- Duygusal ve sosyal gelişim
- Motivasyon ve hedeflerin geliştirilmesi
- İlgi, yetenek ve öğrenme tarzlarını daha erken yaşta uygulamalarla tespit edilerek geliştirilmesi.

Zenginleştirme Projesinde Üç Temel Bölüm

  1. Temel Derslerde Zenginleştirme

Temel derslerde (Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce, Bilişim Teknolojileri) müfredata farklılaştırma, zenginleştirme, hızlandırma uygulanarak öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarını destekliyoruz.

 2. Fark Dersleriyle Zenginleştirme

Müfredatta yaygın olmayan fark dersleriyle öğrencilerimizi destekliyoruz.

Bu derslerimizin bazı etkinliklerini temel dersleri zenginleştirme çalışmalarında kullandığımız gibi ayrı ders olarak ta planladık.

Kolaydan karmaşığa ilkesiyle öğrencilerimizin o alandaki düzeyi ve yetenekleri süreç içinde gözlemlenerek gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizi bu derslerde 12 kişiyi geçmeyen guruplarla ilgi ve yetenek alanlarını dikkate alarak haftalık ders programımızın içinde serbest etkinlik derslerinde destekliyoruz.

• Düşünme Becerileri
• Problem Çözme
• Üretkenlik
• Akıl Oyunları
• Hafıza Teknikleri
• Görsel Algı - Dikkat
• Sosyal Beceri

 

3. Yetenek ve İlgi Alanlarında Zenginleştirme

Sosyal-Bilimsel ve Kültürel Kulüplerle (Müzik, Görsel Sanatlar, Spor) erken yaşta yetenek tespiti yaparak yetenek gurupları oluşturup daha içerikli bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz. Okulumuzda öğrencilerimizin yetenek ve ilgi alanlarını destekleyen kulüp çalışmalarına ek olarak cumartesi günleri atölye çalışmaları da yapılmaktadır.

4. Değerler Eğitimiyle Zenginleştirme

Milli Eğitim Bakanlığımızın Değerler Eğitimi planlamaları kapsamında her yaş seviyesindeki öğrencimize; temel ahlaki değerleri hem akademik bilgilerle hem sosyal sorumluluk projeleriyle yaşayarak hayatın içinden eğitimi veriyoruz.


Tüm Hakları Saklıdır © ecebilisim    Telif Hakları
Adres:   Özel Edirne Beykent Koleji Ayşekadın Tren İstasyonu Yanı- EDİRNE Tel: (0284) 235 39 46 (3 Hat) Fax: (0284) 235 89 19    


Zenginleştirilmiş Eğitim Programı - Bahattinerel.com, ,